Langsua – vern gjennom bruk

 

Av fylkesmann Kristin Hille Valla

Av fylkesmann Kristin Hille Valla

3. september åpnes Langsua nasjonalpark. Etter mange og lange diskusjoner, møter og avisinnlegg er om lag 1000 km² av fjellområdene mellom Gudbrandsdalen og Valdres nå vernet. Det er ikke spesielt for Langsua at det har vært delte meninger om opprettelsen av nasjonalparken og verneområdene rundt.

Men nå må vi videre – sammen! Nå må alle fokusere på mulighetene. Resultatet av et nasjonalt forskningsprosjekt i regi av NORSKOG og NINA konkluderte skremmende nok med at negative holdninger til vern kan redusere evnen til å se muligheter for alternativ næringsutvikling etter at vernet er en realitet. Fylkesmannen ønsket derfor at alle raskest mulig begynner arbeidet med å utnytte mulighetene.

Vi har vært opptatt av å lage et regelverk som sikrer landbruket ei framtid i området. Stølsdrifta med beitebruk, krattrydding og vedhogst skal videreføres. Fylkesmannen har også lagt vekt på at det skal være et visst rom for å utvikle tilleggsnæringer i landbruket som kan gi aktive brukere flere bein å stå på, forutsatt at det ikke går på bekostning av verneverdiene.

Naturverdiene i Langsua-området er ikke så sårbare som i andre nasjonalparkområder. Området kan derfor forvaltes mer som en brukspark for friluftslivet. Det betyr bl.a. større mulighet for stier, skiløyper og hundekjøringsløyper, nødvendig utvidelser av turisthytter, sykling og organisert ridning.

I forhold til mange andre verneområder, har vernereglene for Langsua-området blitt mer tilpassa lokale forhold. Konkrete eksempler på dette er at det åpnes for nydyrking i noen av landskapsvernområdene, og at allmenn båtbruk i våtmarksreservatene er tillatt allerede fra 20. juni. Etter at verneplanarbeidet starta, er det for eksempel også blitt godkjent opparbeiding av en ny rundløype til nordre Suluhøgda i Gausdal kommune. Fylkesmannen har begrenset med økonomiske virkemidler, men ved utlysing av setermidler er setrer i de planlagte verneområdene rundt Langsua blitt prioritert.

Å bygge opp lokal kunnskap om områdets særegenheter er en forutsetning for å bruke lokale aktører til framtidige skjøtselsoppgaver. I sommer vil vi arrangere en markdag om biologisk mangfold i seterlandskapet, der deltakerne kan lære hvordan en kan ta vare på verdifulle lokaliteter med aktiv skjøtsel. Fylkesmannen har også bedt om at Direktoratet for naturforvaltning prioriterer Langsua-området som lokalitet for kurs i skjøtsel av naturbeitemark i 2012. Fylkesmannen har også vært en pådriver for å få gjennomført andre typer kompetansetiltak for grunneierne. Skogbrukets Kursinstitutt er i ferd med å utvikle et nasjonalt kurs om ”Kompetansetiltak for økt næringsutvikling i og rundt vernede områder”. Testversjonen av kurset vil bli tilbudt grunneiere i Gausdal i løpet av vinteren 2011.

Forvaltningsplanene for verneområdene er under arbeid. Denne vil legge ytterligere føringer for næringsvirksomheten i området. Lokale aktører har en viktig rolle i utformingen av planen, på samme måte som de lokale referansegruppene bidrog vesentlig inn i arbeidet med selve verneplanen.

Å omsette nasjonal politikk om økt næringsmessig bruk av verneområder til konkret forvaltning og næringsutvikling er utfordrende. Men vi tror at det arbeidet som er gjennomført i Langsua-området viser at bruk-vern-politikken er i ferd med å få et konkret og praktisk innhold. Etter valget til høsten vil Langsua få et lokalt forvaltningsstyre. Fylkesmannen er trygg på at det nye nasjonalparkstyret vil fortsette å legge stor vekt på å skape gode vilkår for næringsutvikling, innenfor rammene av regelverket for parken. Åpningen av Langsua nasjonalpark markerer derfor ikke bare slutten på en lang verneprosess, den er like mye startskuddet for en positiv utvikling for Langsua, også i næringsmessig forstand!

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s