”Elevenes arbeidsmiljølov”

Av Lovise Irene Hansen

Av Lovise Irene Hansen, fungerende utdanningsdirektør

Alle vil at elevene skal ha det bra på skolen. Likevel har ikke alle elever det bra på skolen. Hvorfor er det slik? Denne høsten skal Fylkesmannen i Oppland på tilsyn til to kommuner for å sjekke hvordan kommunen og skolene arbeider med elevenes trivsel. I løpet av i fjor og i år vil vi da ha gjennomført tilsyn med 11 kommuner når det gjelder elevenes psykososiale miljø.  

Vi har skrevet brev til alle kommunene der vi minner om hvor viktig dette arbeidet er. Vi har nemlig funnet ut at det er noen mangler ved skolenes arbeid, og at det er de samme manglene som går igjen. I brevet oppfordrer vi alle skoleeiere – altså sentraladministrasjon og politikere – til å snakke med sine skoler om hvordan de kan arbeide bedre for å sikre alle elever et skolemiljø som er trygt og trivelig.  

Tilsynet i Oppland har så langt vist av skolene har sterk tradisjon for å bry seg om hvordan elevene har det. Vi har sett og hørt om stor grad av engasjement og innsats for elevenes trivsel. Vår erfaring er at skolene arbeider bevisst med å sikre elevene en trygg og god hverdag, og at de tar affære når de ser eller hører om at noe skjer. Likevel har tilsynsfunnene avdekket at det er enkelte mangler som går igjen i flere av kommunene, og vi mottar klagesaker fra foreldre som mener at barnet/ungdommen deres ikke har et trygt og godt skolemiljø som er i tråd med lovens krav. 

Men det er likevel noen mangler, som i noen grad handler om å ha gode systemer og rutiner. Ikke alle skolene er like systematiske i vurderingen og evalueringen av skolemiljøet og skolemiljøarbeidet, altså skolens internkontroll, som det loven krever. Noen har mangelfulle rutiner for handling og varsling når uønskede episoder oppstår. Noen skoler fatter ikke enkeltvedtak når elever og foreldre kommer med en henstilling om handling, eller vedtakene er mangelfulle eller ufullstendige. Dessuten er det mangelfull systematikk i informering og involvering av elever og foreldre.

 Kapittel 9a i opplæringsloven, ”elevenes arbeidsmiljølov” slår fast at alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Loven gir elevene en sterk og klar individuell rettighet. Skolene skal være garantisten for at hver og en av dem opplever en god skolehverdag kjennetegnet av trygghet, likeverd og sosial tilhørighet. Dette er helt sentralt i skolens omfattende dannelsesoppdrag. Et godt og trivselsfremmende skolemiljø har derfor stor egenverdi. I tillegg er det viktig for læringsmiljøet og elevenes prestasjoner.

Akkurat nå står elevenes trivsel i sentrum av statlig og kommunalt utdanningsarbeid. Vi er godt i gang med en femårig nasjonal satsing for å bedre skolemiljøet i Norge. Det gjør at fylkesmennene har   felles nasjonale tilsyn der dette er tema, og det er laget en veiledning om arbeid mot mobbing. I tillegg har regjeringen lansert et nytt manifest mot mobbing som gjelder for de tre neste årene. Regjeringen og Fylkesmannen har oppfordret alle kommunene i fylket til å signere manifestet og med dette forplikte seg til et aktivt arbeid for et godt og inkluderende miljø for barn og unge.  

Et godt skolemiljø er ferskvare, og det er derfor avgjørende at skolene arbeider hele tida og systematisk med å sikre elevene et miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s