Månedlig arkiv: november 2011

Helse på ny kurs

Det enorme ”helse-Norge” er i ferd med å skifte kurs. Enda en reform er i ferd med å realiseres. Vi har ikke manglet helsereformer opp gjennom årene: sykehjemsreformen, ansvarsreformen, handlingsplan for eldreomsorg, opptrappingsplan for psykisk helse, fastlegereform og sykehusreform, og … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Regninga etter flommen og rasene i pinsen 2011

I pinsen  ble Oppland rammet av flom og ras. Spesielt var Nord-Gudbrandsdal berørt. Heldigvis ble ingen drept eller skadd, men det var store materielle ødeleggelser. Under flommen gjorde kommunene en utmerket innsats sammen med blant annet Politiet og Sivilforsvaret. Innbyggerne … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Mens vi venter på landbruksmeldingen

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk skriver i en kronikk som ble gjengitt i flere aviser tidligere i oktober om norsk og internasjonal matproduksjon. Statsrådens innlegg gir grunnlag for refleksjon. De globale utfordringene knyttet til mangel på mat, behovet for … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

5 prinsipp for å bevare naturmangfaldet – status og utfordringar etter to år med ny lov

Først ein viktig – og sjølvsagt – opplysning: Det er Stortinget som har vedteke naturmangfaldlova, ikkje Fylkesmannen. Det har sølvsagt konsekvensar for arbeidet til lokalpolitikarar – og fylkesmannen. Då naturmangfaldlova vart iverksett i juni 2009 markerte ho ei ny epoke … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar