Kommunepsykolog – en unødvendig luksus?

 

Guri Rudi, rådgiver, helse- og sosialavdelingen, Fylkesmannen i Oppland

Guri Rudi, rådgiver, helse- og sosialavdelingen, Fylkesmannen i Oppland

Folkehelseinstituttet har nylig utført en undersøkelse om den norske befolkningens psykiske helse. Denne undersøkelsen bekrefter inntrykket fra en rekke tidligere studier, at psykiske helseproblemer i form av angst- og depresjonslignende plager, søvnvansker og redusert mestring representerer en betydelig folkehelsebyrde i Norge. Dette bevitner at vi i Norge står overfor et omfattende problem med store menneskelige og ikke minst samfunnsøkonomiske konsekvenser. Psykiske helseproblemer har høy prevalens og oppstår gjerne i tidligere alder enn de fleste andre helseproblemer. Plagene er derfor langvarige med alvorlige ringvirkninger på mange livsområder, inkludert utdanning og yrkesaktivitet, inntekt og produktivitet, personlige relasjoner og sosial deltakelse.

Kommunene er en grunnleggende helseleverandør i vårt velferdssamfunn. Kommunene har ansvar for et bredt spekter av tjenester og tilbud. Forebyggingsperspektivet står sentralt i kommunalt forvaltet lovverk. Forebyggende tiltak og tidlig intervensjon vil i den kommunale primærhelsetjenesten kunne forkorte sykdomsforløpet og redusere utbredelsen av sykdom og funksjonstap. Psykisk helsearbeid i kommunene omfatter forebygging, diagnostikk og funksjonsvurdering, tidlig hjelp og behandling for øvrig, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte- og veiledning, samt henvisning til spesialisthelsetjenesten. Kommunen skal ha oversikt over den psykiske helsetilstanden i befolkningen og behovet for tiltak og tjenester. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal ha et koordinerende hovedansvar for den psykiske helsen, med spesialisthelsetjenesten som støttefunksjon ved behov. For å oppnå et godt tilbud til brukerne er det viktig at kommunene har en tilstrekkelig faglig kompetanse innen psykisk helsearbeid.

Psykologer har tradisjonelt blitt utdannet for å arbeide i spesialisthelsetjenesten. En av målsettingene i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) var å rekruttere flere psykologer til kommunene. Som en oppfølging er det gitt stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet til kommuner som ønsker å ansette psykologer på helsestasjon eller skolehelsetjeneste, familienes hus, fastlegekontor eller i kommunens enheter for psykisk helsearbeid. Behovet for kommunepsykolog er det altså ikke lenger noen diskusjon om. Helsemyndighetene helt opp til statsråd og direktorat har vedtatt støtte til kommuner som satser på å ansette psykologer. Det er kommuner som har erkjent at det er viktig og lønnsomt å hjelpe folk som sliter på et tidligst mulig tidspunkt. I Oppland fylke er det fire kommuner som har ansatt psykologer i kommunehelsetjenesten. Det er viktig at flere kommuner erkjenner at mulighetene for effektiv hjelp er størst ved en tidlig innsats, og at om man venter for lenge kan det bli svært kostbart både for kommunen og for den enkelte. En kommunal psykologtjeneste kan redusere ventetid til behandling og gi god vurdering med hensyn til henvisning til psykisk helsevern. Kommunepsykologer kan også brukes til å formidle psykologisk kunnskap til beslutningstakere og veiledere og undervise andre tjenesteytere i kommunetjenesten. Vi ønsker oss kommuner som ser på en psykolog som en selvfølgelig del av sin kommunale helsetjeneste. Vi ønsker oss kommuner som har en tilstekkelig selvtillit til å erkjenne at det til syvende og sist er kommunen som må ta ansvaret for sine innbyggere, også når det gjelder psykisk helse.

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s