Folkehelse + planlegging = sant!

Guri Rudi og Therese Gjersøe Hole, helse- og sosialavdelingen

Guri Rudi og Therese Gjersøe Hole, helse- og sosialavdelingen

Et av målene med samhandlingsreformen er mer folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid. Det handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader. Folkehelsearbeid handler også om å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Folkehelseloven som trådte i kraft 1. januar 2012 er et av virkemidlene for å nå det målet. Loven skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller i helse. Folkehelsearbeidet krever systematisk og langsiktig innsats. Grunnlaget for god helse legges først og fremst utenfor helsetjenesten. Folkehelseloven plasserer ansvaret for folkehelsearbeidet til alle samfunnssektorer og ”Helse i alt vi gjør” er en føring på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Dette utfordrer alle sektorer i kommunen samtidig som det utfordrer helsesektorens evne til å samarbeide.

Folkehelseloven gir kommunen en plikt til å ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere og påvirkningsfaktorer. En slik oversikt er nødvendig for å synliggjøre helseutfordringene, iverksette nødvendige tiltak og måle effekt av tiltak. Kommunens plikt å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en videreføring fra den tidligere kommunehelsetjenesteloven. Ifølge folkehelseloven skal kommunens oversikt inneholde opplysninger gitt av sentrale helsemyndigheter og fylkeskommunen. Videre skal kommuner basere sin oversikt på kunnskap fra helse- og omsorgstjenesten, og kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Oversiktsarbeidet omfatter innhenting av data, vurdering av konsekvenser og årsaker, og identifisering av folkehelseutfordringer. De nye folkehelseprofilene skal være en hjelp i dette arbeidet.

Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens planlegging, dette følger både av folkehelseloven og av plan- og bygningsloven. Oversikt over helseutfordringene i den enkelte kommune bør ifølge folkehelseloven inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategien. Videre skal kommunen gjennom kommuneplanarbeidet fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Dette er noe vi hos Fylkesmannen i Oppland vil følge opp, for vi ønsker oss en politikk og samfunnsutvikling som styrker folk og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for helse, trivsel og mestring. Dette kan være tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og rusmiddelbruk. Folkehelsearbeidet har som hovedmål å fremme god og rettferdig fordeling av helse. Det er viktig at kommunene forankrer folkehelseperspektivet i sine planer for nettopp å sikre en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale helseforskjeller. Dagens folkehelse er på mange måter et uttrykk for de miljøbelastningene som innbyggerne har vært utsatt for tidligere. På samme måte vil den framtidige folkehelsen bli formet av hvordan vi planlegger samfunnet vårt. Her har politikere og beslutningstakere et stort ansvar.

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s