Når livet tapes

Av fylkesmann Kristin Hille Valla

Av fylkesmann Kristin Hille Valla

Jeg har hentet tittelen til denne bloggen fra en av innlederne på en demenskonferanse som ble arrangert nylig. ”Når livet tapes, men likevel må leves” var den fulle tittelen på innlegget, der en pårørende formidlet nærbilder fra en kvinnes demenssykdom.

Regjeringen har gått høyt på banen med ”Demensplan2015”for å gi Norges demente og deres pårørende et bedre liv. Stortinget har bevilget 150 millioner for å få til flere dagplasser til demente i kommunene. Og det er ingen grunn til at ikke også Opplandskommuner skal sikre seg sin del av dette.

Basert på landstall er det om lag 3.000 personer med demens i fylket vårt. Tar vi med de nærmeste pårørende er antall personer som er berørt av sykdommen anslått til nærmere 15.000. Halvparten av personer med demens i Norge bor i eget hjem. Om vi forutsetter at forekomsten av demens holder seg på samme nivå som i dag, vil antallet nesten fordobles fram mot 2040.  Jeg er alltid litt redd for at de store tallene skal skygge for at det er enkeltpersonene som fortjener og bli sett og hjulpet av samfunnet, men det eksplosivt økende antallet er en viktig grunn til at vi hele tida må tenke nytt.

Demensplanen legger spesielt vekt på å styrke arbeidet med å tilrettelegge de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er å øke kapasiteten og heve kvaliteten i tjenestetilbudene til personer med demens. Viktige satsningsområder er blant annet dag- og avlastningstilbud, pårørendearbeid, tilrettelagte botilbud, informasjon og kompetanseheving. Vi må se på systemer og ordninger, vi må sikre at ny forskning og kunnskap når fram til både fagfolk og beslutningstakere.

Jeg ønsker særlig å trekke fram to tiltak som vil hjelpe demente og berørte, etablering av flere dagaktivitetsplasser og etablering av demensteam i alle kommuner – gjerne gjennom interkommunalt samarbeid.

De 150 millionene Stortinget har bevilget er et øremerket stimuleringstilskudd til etablering av om lag 2300 nye dagaktivitetsplasser i kommunene.  14 kommuner i Oppland har allerede dette tilbudet i følge Nasjonal kartlegging utført i 2010 – 2011. Et dagtilbud er viktig både for de demente og pårørende, og er en viktig del av en helhetlig tiltakskjede i kommunen. Etter pårørendes vurdering er et dagtilbud tre dager eller mer ukentlig det som synes å gi best støtte. Dette betyr at tilbudet i mange kommuner bør økes.

Jeg vil trekke fram ”grønn omsorg” spesielt. Dette er et tjenestetilbud som i hovedsak foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektoren i kommunen. Opphold og aktivitet for spesielle grupper på en gard – gis i mange kommuner. Det kan gi en meningsfylt hverdag med aktivitet og arbeid tilpasset den enkeltes behov ut fra gardens aktiviteter. For personer med demens er dette tilbudet også gunstig som dagaktivitet, fordi aktiviteter og positive sansestimuli kan bidra til at innleggelse i institusjon kan utsettes.

Et annet viktig satsningsområde er utredning og diagnostisering. Målet er at alle kommuner i 2015 skal ha satt utredning av demens i system.  Helsedirektoratet anbefaler at det opprettes  kommunale eller interkommunale demensteam. I Oppland er det 15 kommuner som har demensteam og/eller demenskoordinator i følge den nasjonal kartleggingen fra 2010 – 2011.

Basis for demensteamene er en tverrfaglig gruppe med helsepersonell fra kommunehelsetjenesten. Demensteamet har ansvaret for utredning av personer med mistanke om demens og oppfølging av personer og deres pårørende. Dette må gjøres i samarbeid med fastlegene.

Demensteamene bør også engasjere seg i tilbud til pårørende, både gjennom pårørendeskoler og i samtalegrupper. De har kompetanse innen demensfeltet som kan komme til nytte i tilbud til pårørende. I tillegg bør demensteamet kunne gi mulighet til individuell oppfølging av pårørende gjennom samtaler og være tilgjengelige når pårørende har behov eller spørsmål. Det at pårørende får muligheten til å kontakte demensteamet direkte vet vi at skaper trygghet.

Det er nødvendig å forankre demensteamet politisk og administrativt i kommunene for å få en forutsigbar og stabil arbeidssituasjon over tid, og demensteamet må også komme inn i kommunens planverk og budsjett. Sykehuset Innlandet vil gjennom et forskningsprogram kartlegge dagens ressursbruk knyttet til demens, og beregne fremtidig ressursbruk. Mye av de dataene de samler inn, kommer fra kommuner Oppland. Dette vil bli til nytte i framtida.

Vår håndtering av demente handler mye om vårt syn på menneskeverd. Den verdien skal vi ikke glemme.

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s