Heimevernsplaner bekymrer

Av fylkesmann Kristin Hille Valla og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund

Av fylkesmann Kristin Hille Valla og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund

Forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd for regjeringen den 24. november 2011. Regjeringen er i ferd med å sluttbehandle rådet, og det planlegges at anbefalingen skal behandles i Stortinget i løpet av vårsesjonen. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) vil få konsekvenser for Oppland. Fylkesmannen er bekymret over to av anbefalingene, som vi frykter kan få konsekvenser også for det sivile samfunn.

Det anbefales blant annet at distriktsstaben for Heimevernet på Elverum (HV-05) legges ned, og at ansvaret overføres til HV-02 i Oslo. HV-05 dekker i dag Hedmark og Oppland fylke. I tillegg anbefales det at HV-skolen på Dombås flyttes til Elverum. Antallet HV-soldater bør i følge rådet også reduseres betydelig.

I tillegg til rent militære oppgaver, har HV også ansvaret for å beskytte landets innbyggere, kritisk infrastruktur og vitale samfunnsfunksjoner i fred, krise og krig. HV har derfor en viktig rolle også i den sivile beredskapen. HV har et territorielt ansvar, noe som vil si at de ivaretar det sivil-miliære samarbeidet. De kan også, på oppdrag fra Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOH), koordinere den lokale innsatsen til Forsvaret i kriser. For å sikre god kontakt mot sivile beredskapsaktører, er sjefen for HV-05 fast medlem i fylkesberedskapsrådet i Oppland.

Forslaget om flytting av HV-skolen fra Dombås, har fått mye offentlig oppmerksomhet. Forslaget om at ansvaret for vårt ”lokale” HV flyttes til Oslo, har vært mindre påaktet. 

Fylkesmannen er bekymret for at en nedleggelse av distriktsstaben HV-05 vil medføre en svekkelse av den lokale beredskapen. Det er grunn til å tro at når antallet HV-soldater reduseres, og ledelsen flyttes til Oslo, vil distriktene bli skadelidende. Ved større hendeler er vi avhengig av at Forsvaret bidrar med ressurser som ikke finnes ellers i samfunnet. Dette kan være helikoptre, bro- og ingeniørmateriell, sambandsmateriell og personellressurser. En slik innsats krever en omfattende koordinering. Der har HV har en sentral rolle, blant annet gjennom sin plass i fylkesberedskapsrådet. Ikke minst krever en slik koordinering lokalkunnskap. Dette gjelder ikke bare kunnskap om geografi, men også en personlig kjennskap til alle andre etater som også har beredskapsansvar, slik som politi, sivilforsvar, vegvesen, helseforetak og mange flere.

Det anbefales altså at Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) flyttes fra Dombås til Elverum. Det er i anbefalingen fra Forsvarssjefen ikke beskrevet verken økonomiske gevinster, mangel på infrastruktur eller mangel på måloppnåelse ved HVSKS. Skolen er i dag godt integrert i Dombås-samfunnet, og er en betydelig bidragsyter til lokalmiljøet og regionen. En flytting av skolen vil bidra negativt til lokalmiljøet, og medføre en ytterligere sentralisering av statlige arbeidsplasser. I tillegg viser ikke rådet at en flytting vil gi økonomisk gevinst, verken på kort eller lang sikt, og en flytting synes derfor unødvendig. Nå har regjeringspartienes medlemmer i Stortingets forsvars- og utenrikskomite tonet flagg, og det kan synes om også HV-skolen på Dombås er sikret enn så lenge.

Det viktigste er at Forsvarets ressurser fortsatt kan benyttes i beredskapsarbeid og krisehåndtering, også etter at Stortinget har besluttet Forsvarets framtidige struktur.

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s