Fylkesmannen i Oppland

Ekstremvær – vær beredt!

Reklamer

Av fylkesmann Kristin Hille Valla og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund

I romjula 2011 ble vi rammet av ekstremværet Dagmar med mye vind. Verst var det på Vestlandet, men også Oppland og Hedmark ble rammet. For ikke mange ukene siden rammet ekstremværet Hilde Midt-Norge, og like etterpå rammet flere stormer, sist ekstremværet Ivar.

Ekstremvær rammer først og fremst infrastruktur: Veier blir stengt, abonnenter mister strøm og telenett.

Strømbrudd er mest alvorlig. Korte strømbrudd er uproblematiske, og de fleste folk og systemer håndterer dette greit. Lange strømbrudd er mye verre. For eksempel vil flere mobilmaster gå tom for strøm etter ca 6 timer, selv om enkelte mobilmaster har lengre batterikapasitet eller har aggregat.

Det samme vil gjelde internett og IP-telefon. Internett og IP-telefoner er helt avhengig av strøm i boligen for å virke. Er strømmen i huset borte, er også internett borte. Dette er i seg selv ikke alvorlig, men kan bli det dersom det oppstår et behov for akutthjelp.

Siden 2011 har vi erfart at ethvert ekstremvær vil medføre at strøm og telekommunikasjon faller bort i større eller mindre grad. Det er derfor viktig å være forberedt. Det hviler ett ansvar på det offentlige og det hviler et ansvar på deg.

Det offentlige arbeider med å redusere konsekvensene av ekstremvær på mange måter.

Det jobbes med å øke robustheten i det lokale telenettet. Blant annet jobbes det med å øke kapasiteten på mobilmaster som dekker kommunesenterne.

De fleste kommuner og statsetater har nå anskaffet satellitt-telefon. For eksempel har begge politidistriktene og sykehuset innlandet flere satellitt-telefoner til bruk under bortfall av teletjenester.

Ikke bare det offentlige har et ansvar for å forberede seg; det har også du som innbygger. Dersom strømmen blir borte over lengre tid er det viktig å merke seg følgende:

Dersom du har behov for akutthjelp, og telefonen ikke virker, bør du vurdere følgende:

Om strøm og kommunikasjon er borte over lengre tid, vil vi oppfordre til å oppsøke naboene for å forsikre seg om at de har det bra. Det er alltid bra å bry seg.

Det kan virke som om ekstremvær kommer oftere og har større intensitet. Vi er derfor nødt til å øke robustheten i samfunnet. I den forbindelse er det viktig å merke seg at økt robusthet ikke bare handler om å styrke infrastruktur, men handler også om risikovurderinger og planer. Det offentlige må ha gode planer, men den enkelte innbygger må også være forberedt.

Det er dessverre ikke praktisk mulig å styrke infrastruktur slik at den tåler alt ekstremvær, og vi må i fremtiden også være forberedt på å leve med farene. Det krever at vi sammen, både innbyggere og det offentlige, er godt forberedt.

 

Reklamer

Reklamer