Demensteam – Et viktig forebyggende arbeid i kommunene

Helene Dypdal

Helene Dypdal
Rådgiver, helse og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland.

I Norge har over 70 000 mennesker en demens. Det betyr at 3000-4000 i Oppland. Sykdommen rammer oftest eldre og 40 prosent av alle over 90 år utvikler en demenssykdom.

I takt med økt levealder og med antagelse av at forekomsten av demens holder seg på dagens nivå regner en med at denne sykdommen vil ramme 140 000 i Norge innen 2040. Demens er beskrevet som en av de store globale utfordringer verden står ovenfor. I Oppland vil dette selvsagt også medføre at mange eldre og deres pårørende vil bli rammet. En studie av doktorgradsstipendiat Jon Wergeland som mange kommuner i Oppland var med i, viser at kun én av fem personer med demens faktisk får diagnosen. Studien er basert på eldre over 70 år som var mottakere av hjemmetjenester. Wergeland fant at 41,5 prosent av disse hadde en demens. Kun 20 prosent av disse hadde fått demensdiagnose som var kjent for familien eller de hjemmebaserte tjenester. Dette innebærer at mange personer med demens også i Oppland ikke får nødvendig hjelp som de har krav på.

Hukommelsessvikt, problemer med å utføre daglige oppgaver, språkvansker, nedsatt tids og stedsorientering er noen av utfordringene sykdommen gir. Symptomer som depresjon, uro, aggresjon og apati kan også opptre. Demens bidrar ofte til dårligere helse og livskvalitet, og kan ikke kureres. Det finnes i dag flere medikamenter som kan bremse utviklingen og gi en bedre fungering i dagliglivet og dermed øke livskvaliteten.

En av målsettingene i myndighetens « Demensplan 2015» er å bedre tilbudet til diagnostikk og utredning av personer med kognitiv svikt og demens. Kommunene har en plikt til å tilby koordinatorer for brukere med behov for langvarige og koordinerende tjenester. Demensteam eller demenskoordinatorer i kommunehelsetjenesten blir en viktig del av dette arbeidet.

I Oppland er det kun 7 av 26 kommuner som har opprettet demensteam. Det er ikke tilfredsstillende.

Demensteam i samarbeid med legene i kommunene vil spille en viktig rolle for å gi personer med demenssykdom riktig diagnose og oppfølging. Demensteamets rolle er å gjøre en utredning ved mistanke om en demens. Dette vil også kunne utelukke en demenssykdom eventuelt gi svar på om det er en annen sykdom. Demensutredning er en forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling og omsorg. En demensdiagnose gir personen med demens, pårørende og hjelpeapparatet muligheten til å planlegge og å iverksette nødvendige tiltak. Det er viktig at personene med demens og pårørende får de tiltak som er nødvendig for å kunne gjøre hverdagen enklere å håndtere.

Oppfølgingen etter at demensdiagnose er stilt er nødvendig. En slik diagnose kan være en stor belastning. Det er ofte fortvilelse og bekymringer for hvordan framtiden blir, og mye sorg over situasjonen. Da kan det være godt å ha en person som har gode kunnskaper om sykdommen og kan gi gode råd. Det er anbefalt to hjemmebesøk i året for å følge utviklingen av sykdommen, planlegge, iverksetting og oppfølging av tiltak for den enkeltes behov og mestringsevne.

Pårørende blir en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Når språk og hukommelsen blir redusert blir pårørende den som kan beskrive pasientens ønsker og behov. Pårørende vil også ha behov for informasjon og støtte. Mange av de pårørende er selv eldre og har mange helseplager. Undersøkelser viser at pårørende til personer med demens vurderer belastningen som tyngre enn pårørende til andre pasientgrupper. Nivået for fortvilelse og stress er høyere og over lang tid og øker risikoen for redusert helse og sykdom. De vil derfor ha ulike forutsetninger for å bidra og for å finne løsninger på utfordringer som oppstår i hverdagen.

I samhandlingsreformen er et av hovedmålene at kommunene i større grad skal forebygge mer. Demensteamet vil være en viktig del av dette arbeidet. Ved at personer med en demensdiagnose får «skreddersydd» gode tiltak tidlig i forløpet, kan de mestre hverdagens krav på en bedre måte. Tilpasset støttefunksjoner som for eksempel GPS eller hjelpemidler gjør hverdagen enklere. Meningsfylte aktiviteter som gir mestring, trygghet og gode øyeblikk er også viktig for personer med demens.

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s