Utmarka gror igjen – også på byråkratisida

Av fylkesmann Kristin Hille Valla

Av fylkesmann Kristin Hille Valla

En av fanesakene for den nye regjeringen er forenkling av offentlig byråkrati og regelverk. Etter snart to perioder som fylkesmann i et fylke med store utmarksområder og der nesten en tredjedel av arealet er vernet, vil jeg peke på et område som etter min erfaring er overmodent for en storrengjøring, nemlig utmarkssektoren.
Både i forhold til næringsutvikling, rekreasjon/folkehelse og effektiv ressursbruk i det offentlige er det behov for å ta en grundig gjennomgang av forvaltnings- og myndighetssida på utmarksida. Det naturbaserte reiselivet representerer antagelig det største potensialet for å skape nye arbeidsplasser i mange næringssvake distriktskommuner. Dette er anerkjent blant annet gjennom satsingen på en nasjonal «Merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene».

Reiselivet vil også framover oppleve at naturvernlovgivningen setter begrensninger for visse former for aktivitet. De har likevel krav på en offentlig sektor som opptrer forutsigbart og enhetlig. Utmarka og verneområdene har uten tvil økende betydning også i et folkehelseperspektiv, både for fysisk og mental helse. Den som er i tvil om etterspørselen etter rekreasjonsopplevelser i utmarka, kan komme og ta en titt på trafikken som snor seg oppover Gudbrandsdalen og Valdres før helgene!

Økt bruk av utmarka og verneområdene setter større krav til forvaltningen av disse områdene for å unngå negative effekter på naturgrunnlaget og for å unngå konflikter brukerne imellom. I dag stiller Oppland natur- og rekreasjonsopplevelser av svært høy kvalitet til disposisjon for store befolkningskonsentrasjoner i Oslo/Akershus, Møre og i Trondheimsområdet, samt internasjonale turister. Siden slike fellesgoder ikke prises i et marked, må distriktene tilføres fellesskapsmidler og kompetanse for å forvalte disse fellesgodene, i tillegg til å ha fungerende forvaltningsordninger.

Hovedutfordringen med dagens forvaltingsregime er den økende fragmenteringen. Jeg skal belyse dette med nasjonalparkene som eksempel. Her har en flere sidestilte lovverk og ulike aktører som forvalter hvert sitt lovverk (se tabell). Situasjonen kompliseres ytterligere av at ulike aktører kan ha ulike roller i forhold til ulike lovverk, for eksempel ved klagebehandling. De økonomiske virkemidlene for forvaltning av et område er tilsvarende spredt, og det er heller ikke slik at forvaltningsmyndighet automatisk gir råderett over midlene til forvaltning.

Hvordan dette kan slå ut i praksis har vi et ferskt eksempel på fra Dovrefjell. Her har Norsk institutt for naturforskning nylig avsluttet et stort forskningsprosjekt som viser at det er voksende konflikter mellom menneskelig bruk og villreinens arealbruk. Det er derfor behov for videre overvåking både av villrein og folk, og antakelig også å gjennomføre tiltak for å kanalisere folks ferdsel. Det er nå høyst uklart hvem som formelt sett har et ansvar for å videreføre overvåkingen, og hvem som har midler til å gjøre dette. Er det villreinutvalget (rettighetshaverne som tjener på jakta), villreinnemnda (det offentlig oppnevnte organet som skal bidra til bevaring av villreinens leveområde), nasjonalparkstyret (som kan vedta kanaliserende tiltak) eller Miljødirektoratet (som overordna myndighet både for verneområde- og villreinforvaltningen)? Og hva slags ansvar har kommunene, de fire fylkesmennene (som tilsynsmyndighet for nasjonalparkstyrene), de fire fylkeskommunene (som har ansvaret for å utarbeide en regional villreinplan for området), SNO (som forvalter tiltaksmidlene til nasjonalparken), de frittstående infosentrene rundt nasjonalparken (som kan være en viktig aktør i kanalisering av ferdsel) eller Den Norske Turistforeningen (som genererer mye ferdsel til området)? 22. november i fjor inviterte Snøhetta villreinutvalg til et stort fellesmøte der alle de nevnte aktørene var til stede, og der alle var enige om at noe måtte gjøres. Møtet ble betegnende nok avsluttet uten forpliktende føringer for oppfølging.

Fraværet av en sektorovergripende myndighet på områdenivå vanskeliggjør en helhetlig områdeforvaltning, og muligheten for å reagere raskt på forvaltningsutfordringer svekkes. Utslagene for verneverdiene er åpenbare. Men også for reiselivet, landbruket og andre brukerinteresser ville en sektorovergripende områdemyndighet virke sterkt forenklende og ressursbesparende. Mange tror at de nye, lokale nasjonalparkstyrene har en slik myndighet. Det har de ikke. Styrene har kun myndighet i forhold til naturmangfoldlovas bestemmelser.

Dagens fragmentering fører også til dårlig ressursutnyttelse. Dette skyldes dels at ulike aktører gjennomfører parallelle/konkurrerende prosesser og tiltak, men først og fremst at kostnadene knyttet til samordning av ulike aktører blir svært stor. Dagens ordning innebærer også et demokratisk problem. Det blir fort krevende for aktører utenfor forvaltningsmiljøene å forstå hvilke myndighetsorganer en skal henvende seg til i ulike saker.

Å balansere internasjonale miljøforpliktelser med opprettholdelse av lokalsamfunn i distriktene er en formidabel utfordring. Fra det offentliges side kan vi bidra med en mer velfungerende og enhetlig forvaltning enn vi har i dag.

Kjære forenklingsstatsråder; Jeg er sikker på at jeg har mange i utmarksbyråkratiet i Oppland med meg når jeg sier: Vi vil gjerne forenkles! Vi bistår gjerne med våre erfaringer, og vi bistår gjerne i forenklingsforsøk.

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s