Fysisk aktivitet – godt for deg og bra for klimaet

 

fagdirektør klima Jørn Karlsen og folkehelserådgiver Guri Rudi

fagdirektør klima Jørn Karlsen og folkehelserådgiver Guri Rudi

10. mai hvert år markers verdens aktivitetsdag. Vi retter oppmerksomhet mot fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd. Vi fremhever helsegevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer. Den enkleste måten å være fysisk aktiv på er å legge aktiviteten inn i daglige rutiner, for eksempel ved å sykle og gå til fra jobb og aktiviteter i fritiden. At flere går eller sykler vil også bidra til forbedret luftkvalitet, mindre støy og mindre utslipp av CO2.

Mennesket er skapt for bevegelse. Et stillesittende liv fører derfor til økt sykdomsrisiko. For lite fysisk aktivitet er en av våre tids største folkehelseutfordringer. Vi sitter oss syke. 7 av 10 voksne er mindre aktive enn anbefalt. Voksne bruker drøyt 60 prosent av våken tid i ro.

Tidligere generasjoner fikk fysisk aktivitet «gratis» gjennom hverdagens krav, ofte mer enn godt var. I de senere år er fysisk aktivitet blitt en mangelvare. Samfunnet vårt er blitt tilrettelagt for inaktivitet, vi har bygd et samfunn hvor det i stadig mindre grad er nødvendig å bruke kroppen. Vi kjører bil selv på korte etapper, vi har verktøy og teknologi som gjør jobbene for oss. I dag skal du være bevisst for å få fysisk aktivitet som del av hverdagen. Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge sykdom. Og til og med kurere en rekke sykdommer.

Forskning gjennom de siste par tiårene har vist at regelmessig fysisk aktivitet ikke bare legger liv til årene, men også år til livet. Så enkelt er det egentlig, men likevel så vanskelig.

Fysisk aktivitet har en klar kobling til de fysiske omgivelsene. Betingelsene for fysisk aktivitet kan bedres gjennom tilrettelegging av arealer. Slik tilrettelegging handler blant annet om å øke tilgjengeligheten for gående og syklende, og begrense bilbruk. Vi sykler relativt lite i Norge. Anslagsvis 4-6 prosent av alle personreiser foretas med sykkel. Potensialet for sykling er stort. Ifølge reisevaneundersøkelsen er nesten 40 prosent av de daglige reisene her i landet kortere enn tre kilometer. 60 prosent av disse reisene foretas med bil. Selv på reiser kortere enn en kilometer er bilandelen nesten 30 prosent. Overgang fra bilbruk til sykkel og gange er viktig i helsesammenheng.

Den enkleste måten å være fysisk aktiv på er å legge aktiviteten inn i daglige rutiner, for eksempel ved å sykle og gå til fra jobb og aktiviteter i fritiden. At flere går eller sykler vil også bidra til forbedret luftkvalitet, mindre støy og mindre utslipp av CO2. Vi vet at klimaendringene er blant de aller største utfordringene for naturmiljø og samfunn i årene som kommer. Klimautfordringene må møtes med tiltak for å få ned utslippene. Der har vi en god vei å gå, alle sammen – fra stat, kommune, næringsliv, til folk flest. Fra utslipp innen olje- og gassutvinning og industri, ned til veitrafikk og oppvarming, der vi alle sammen bidrar som enkeltpersoner. Her gjelder det å tenke stort og smått samtidig.. Hvis 100.000 nordmenn går på korte turer i stedet for å kjøre 200 dager i året, vil vi sammen bidra til å redusere klimagassutslippene med 24.000 tonn. Hvis 500.000 nordmenn sykler til og fra jobb, i stedet for å ta bilen 100 dager i året, vil vi sammen redusere klimagassutslippene med 150.000 tonn.

Verdens aktivitetsdag markeres 10. mai hvert år. Fylkesmannen i Oppland oppmuntrer flere i Oppland å komme i gang med mer hverdagsaktivitet ved for eksempel å sykle eller gå. Dette vil ha en gevinst for helsa, og også for miljøet.

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s