Hva er det Fylkesmannen i Oppland ser etter når det føres tilsyn med «folkehelsearbeidet i kommunene i Oppland»?

Guri Rudi, rådgiver, helse- og sosialavdelingen, Fylkesmannen i Oppland
Guri Rudi, rådgiver, helse- og sosialavdelingen, Fylkesmannen i Oppland

Trygge tjenester er en forutsetning for at befolkningen kan ha tillit til tjenestene. Uten at befolkningen har tillit til tjenestene vil de offentlige velferdstjenestene forvitre. Tilsyn medvirker til å gi tillit til tjenestene. Tilsyn har som formål å sikre trygge tjenester til befolkningen.

Staten har en bredspektret portefølje av virkemidler som lover og forskrifter, finansiering, organisering, utdanning og råd/veiledning. Statens helsetilsyn andel av virkemiddelporteføljen er i hovedsak å se til at lover og forskrifter er kjent, forstått og etterlevd – og i en viss utstrekning råd/veiledning med tanke på å sikre kunnskap om kravene i regelverket. Kjennskap til og etterlevelse av lover og forskrifter er helt avgjørende for å yte gode og trygge tjenester. Regelverket er presiseringen av samfunnets krav til tjenestene på vegne av den enkelte borger, og dreier seg i bunn og grunn om krav til at tjenestene skal være faglig forsvarlige.

Ved folkehelselovens ikraftsetting 1. januar 2012 fikk fylkesmennene og Statens helsetilsyn ansvar for tilsyn med kommunenes oppgaver etter folkehelseloven. Tilsyn på folkehelseområdet skal blant annet bidra til langsiktighet i det kommunale folkehelsearbeidet. I folkehelsemeldingen (Meld. St. 34 (2012-2013)) går det frem at tilsyn med folkehelseloven skal bidra til å støtte kommunesektorens egne aktiviteter for å ivareta folkehelse gjennom kommunenes plan- og styringssystem. Det framgår her at tilsynet bør innrettes mot kommunens fireårige plansyklus. Det uttales videre at «Statens helsetilsyn legger til rette for at embetene gjennomfører felles tilsyn med kommunens folkehelsearbeid minst en gang i løpet av hver planperiode». Statens helsetilsyn har initiert et landsomfattende tilsyn etter lov om folkehelsearbeid i 2014.

Det nye regelverket angir en arbeidsform for folkehelsearbeidet, som sier at: «Gjennom å skaffe oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal man identifisere sine folkehelseutfordringer. Disse skal inngå som grunnlag for planlegging etter plan- og bygningsloven, og som grunnlag for tiltak». Kommunene i Oppland skal dermed foreta et løpende oversiktsarbeid og utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Det samlede oversiktsdokumentet skal inngå som grunnlag for kommunenes planstrategi og øvrige plan- og beslutningsprosesser. Kommunene i Oppland må derfor høsten 2016 ha ferdigstilt et samlet oversiktsdokument som grunnlag for sin planstrategi for den neste fireårige plansyklusen. Kommunens oversiktsarbeid er en forutsetning for at det øvrige folkehelsearbeidet er kunnskapsbasert.

Folkehelselovens krav til kommunenes folkehelsearbeid inneholder normer som i stor grad er vurderingspregede og som inneholder skjønnsmessige elementer. Kommunene i Oppland er gjennom lovbestemmelsene, tillagt et betydelig skjønnsrom med hensyn til hvordan folkehelsearbeidet, og herunder oversiktsarbeidet skal innrettes og organiseres. Det kommunale selvstyret vil være en faktor av betydning for hvilken form folkehelsearbeidet tar i kommunene i Oppland, og herunder innretningen av kommunens løpende oversiktsarbeid. Dette gjør at det knytter seg utfordringer til å konkretisere innholdet i og beskrive grensen for kravene lovgivningen stiller til kommunene på en måte som er tilstrekkelig eksakt til å kunne gjennomføre en lovlighetskontroll, samtidig som hensynet til kommunens frie skjønn er ivaretatt. Som tilsynsmyndighet vil det være viktig å utvise tilbakeholdenhet med å gå inn i normgrunnlaget som regulerer kommunale planprosesser og kunnskapsgrunnlaget for den kommunale politikken.

Det legges ved dette tilsynet opp til en lovlighetskontroll, men også en vurdering av status i kommunene i Oppland som kan bidra til videreutvikling av arbeidet med en oversikt over folkehelsen. Som tilsynsmyndighet er intensjon at tilsynsvirksomheten på dette området kan bidra til at sentrale hensyn som rettssikkerhet, bærekraftig utvikling og formålseffektiv ressursbruk blir ivaretatt.

 

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s