Foreldrene kan gjøre en forskjell

Av Kristin Hille Valla, fylkesmann og Trond Johnsen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oppland

Skolen trenger engasjerte foreldre. Foreldrenes holdninger til skolen, og deres støtte og vilje til å involvere seg i barnas skolearbeid, er helt avgjørende for barnas læring og utvikling.

Skolen preger ikke bare barnas hverdag. Den preger hele familiens hverdag. Som forelder skal du hjelpe barna dine med skolearbeidet. Du skal delta på foreldremøter og samtaletimer. Helst skal du også rette hånda i været når spørsmålet kommer om noen kunne tenke seg en plass i FAU. Men hvorfor?

Som foreldre har vi det overordnede ansvaret for våre barn. Skolen og lærerne skal bistå i deres utvikling. Læring er dermed et felles ansvar, som stiller store krav til samarbeid mellom skole og hjem. For det er ingen tvil: Elever som har foreldre som støtter dem i skolearbeidet, og som samarbeider godt med skolen, gjør det bedre faglig, de trives bedre og de fungerer bedre sosialt. Det er godt dokumentert gjennom både nasjonal og internasjonal forskning,

Alle foreldre har ambisjoner på vegne av barna sine. De ønsker at de skal lykkes på skolen – at de skal få seg venner og trives, at de skal lære seg å lese og regne, at de skal føle mestring og utvikle seg. De fleste foreldre vil også ønske, så langt de kan, å bidra til at nettopp det skjer. Da må de oppleve at det de bidrar med er viktig, og at de kan gjøre en forskjell. En studie av skole-hjem-samarbeid i Norge, gjennomført av professor Thomas Nordahl, viser at nesten halvparten av foreldrene er usikre på hva skolen forventer av dem. Det er tydelig at foreldrene må bevisstgjøres på hvor viktige de faktisk er for sine barns læring. I den sammenheng er det særlig to ting det er viktig å påpeke.

For det første: Læreren kan aldri utkonkurrere mor og far som forbilder for barna. Det betyr at måten du som forelder snakker om skolen og lærerne på ved middagsbordet, vil påvirke den motivasjonen barna har med seg i ranselen neste skoledag. Snakker du ned skolen vil det farge barnas holdninger negativt, og omvendt. Framsnakk av skolen gir et godt utgangspunkt for trivsel og læring.

For det andre: Mange foreldre opplever at de ikke strekker til når det kommer til å hjelpe barna sine med skolearbeidet. Da er det viktig å være klar over at det ikke er foreldrenes faglige forutsetninger som betyr mest. Det aller viktigste du som forelder kan gjøre er å snakke om skolen, vise interesse for det som skjer der og formidle at skolegang er viktig.

Det er imidlertid ikke bare blant foreldrene at det trengs en bevisstgjøring. Flere skoler bør også, i større grad, ta innover seg hvilken ressurs foreldrene utgjør. Forskning på samarbeidet mellom hjem og skole i Norge viser at foreldre flest opplever at de får mye god informasjon fra skolen, men at reell dialog og medvirkning finner sted i langt mindre grad. Det betyr at foreldrene involveres når skolen ber om det eller inviterer til det, og da på skolens premisser.

Et reelt samarbeid mellom skole og hjem innebærer at det legges til rette for at foreldrene får anledning til påvirke elevenes opplæring, skolens rolle og utviklingen av skolen. Det er ikke vanskelig å skjønne at det skaper et bedre læringsmiljø for barna når foreldrene og lærerne snakker samme språk.

Dersom skolen og foreldrene er vant til å opptre som medspillere, er det grunn til å tro at de også vil opptre løsningsorientert nå det oppstår uenigheter. Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der foreldrene opplever at de blir hørt og tatt på alvor, kan også bidra til at det blir enklere å håndtere vanskelige mellommenneskelige situasjoner når de oppstår. Eksempelvis er vår erfaring med alvorlige mobbesaker at disse er nærmest umulige å løse uten at vi har foreldrene med på laget.

At flere skoler og lærere legger bedre til rette for å utvikle samarbeidet med foreldrene, og foreldrene griper den muligheten som ligger der, vil utvilsomt komme elevene til gode. Det kan det gjøre det enklere for flere å hjelpe barna sine med skolearbeidet. Det vil trolig gjøre det mer givende å delta på foreldremøter. Samtaletimene kan bli nettopp det – samtaler. Og kanskje vil det også komme flere hender i været når plassene i FAU og andre samarbeidsorganer skal besettes.

 

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s