Inaktive unge gir helseutfordringer – hva gjør vi?

aktivAv
Christl Kvam, fylkesmann
Jacob Grundt og Jørgen Hurum, leger ved barne- og ungdomsavdelingen
ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Det er klar sammenheng mellom fysisk aktivitet, sunt kosthold og god helse – og læring i skolen. I Norge ligger mye til rette for at barn og unge kan vokse og utvikle sitt fulle potensial. De aller fleste barn og unge deltar, men mange faller utenfor. Dessverre stadig flere.

Kombinasjonen av usunt kosthold og fysisk inaktivitet har gitt en kraftig økning i overvekt og fedme hos barn og ungdom i Norge. Inntaket av sukkerholdige drikker og usunn mat er alt for høyt, alt for mange er lite fysisk aktive i hverdagen, og frafallet fra idrett og andre organiserte aktiviteter er stort – særlig i overgangen fra barn til ungdom. Dette er bekymringsfullt, og det krever handling.

Oppland satser på økt fysisk aktivitet
”Aktivt sinn – aktiv kropp” er et prosjekt ledet av Fylkesmannen i Oppland og finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Målet er å bruke Ungdoms-OL 2016 som anledning og motivasjon til å teste ut ulike helsefremmende tiltak for mer enn 7000 elever i ungdomsskolene i Oppland. Hvilke tiltak fører til økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold, økt trivsel, læring og mestringsfølelse hos elevene? Gir tiltakene bedret psykososialt skolemiljø? Visjonen er å bidra til aktivitet og livslang bevegelsesglede hos alle ungdomsskoleelevene i Oppland.

Noe skjer med barn i skolealder
Nyere nasjonale studier viser at 90 prosent av 6-åringer er fysisk aktive minst en time daglig, men bare ca 50 prosent av 15-åringene er tilsvarende aktive. Barn i begge gruppene er inaktive mange timer daglig. Nyere tall fra Oppland har vist at hvert sjette barn hadde overvekt eller fedme ved skolestart i 2007, og at andelen økte til hvert femte barn i tredje klasse. Det er store forskjeller mellom by- og distriktsregioner, med et spenn fra 16 % i en av våre byregioner til nær 25 % i flere distriktsregioner.

Oppland over landsgjennomsnittet
Tallene for Oppland ligger over landsgjennomsnittet, og tallene er høye og bekymringsfulle. Overvekt og fedme hos unge har høy sannsynlighet for å vedvare til voksen alder, og det gir betydelig risiko for alvorlige helseproblemer.

Med fokus på barn og unges vekst, utvikling og helse, mener vi det er et påtrengende behov for handling. Erfaring viser at behandling av fedme for de fleste er svært vanskelig, og vi mener det er helt nødvendig at vi setter mer ressurser inn i forebygging – det er bedre for individet og billigere for samfunnet.

Våre barns og unges helse er avhengig av sunn mat og tilstrekkelig fysisk aktivitet – hver dag. Vi mener dette er så fundamentalt at både foreldre og samfunn må ta større ansvar. Foreldre har sterk innflytelse på barn og unges kosthold og aktivitet i fritiden. Samfunnet har innflytelse på alle i skoletiden – med mye organisert stillesitting og begrenset fysisk aktivitet, og lite sunn mat å by på. Det er på høy tid med sterkere felles innsats og flere konkrete tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom hos alle de som skal skape morgendagens samfunn. 

Oppland har en befolkningsstruktur som kan fremme inaktivitet, overvekt og dårlig helse. Vi har spredt bebyggelse, lange avstander og mye skoleskyss, og det er en stor utfordring å sikre nok aktivitet for mange barn og unge. Dette gjelder særlig for dem som ikke deltar i idrett eller andre aktive fritidssysler. Hvordan treffer man dem? Hvordan skal man få alle med?

Skolen kan bidra
Skolen kan være en viktig del av løsningen. Det er ingen ekstra kjøring, det er ingen foreldrebetaling, og ingen familieavhengige barrierer knyttet til logistikk og organisering. Skolen er stedet hvor alle kan og skal være med. Derfor har ”Aktivt sinn i en aktiv kropp” skolene som arena. Målet for prosjektet er å skape økt aktivitet og livslang bevegelsesglede. Middelet er investering i utstyr, i arrangement og i kompetanseheving i ungdomsskolene. Skolene utfordres til å legge fysisk aktivitet inn i sine planer, som en naturlig del av skolehverdagen og innrettet slik at det understøtter læring.

Gjennom hele prosjektperioden er det lagt opp til tett oppfølging og evaluering. Et sentralt poeng med ”Aktivt sinn – aktiv kropp” er å teste ut ulike typer tiltak ute i skolene. Hvem gjør hva, hva fungerer, hva kan vi si om effekter, hvem får det til og hva gjør de – hva kan vi lære av hverandre? En viktig del i prosjektet er derfor å legge til rette for at deltagende elever og lærere kan møtes og dele erfaringer.

Lykkes vi – i Oppland?
Oppland satser i fellesskap, med et mangfold av tiltak. Vi måler aktivitet i prosjektets første år (2015), og vi skal måle aktivitet igjen i 2017. Vi håper og tror at Opplandsskolene vil vise resultater – mer aktive og fornøyde ungdommer. I mellomtiden – spør ungdommer du kjenner og følg med på skolene. Så skal vi rapportere om tre år – hva lyktes, hva lærte vi og hva bør vi fortsette med?

 

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s