Fylkesmannen i Oppland

Støtt TV-aksjonen!

Reklamer

Christl Kvam, fylkesmann i Oppland

Det er nå vi må klare å ha to gode tanker i hodet samtidig. Vi må ta inn over oss flyktningsituasjonen – både det forferdelig som skjer der den oppstår og den medmenneskeligheten og samfunnsengasjementet som trengs for å møte de flyktningene og asylsøkerne som kommer hit. Samtidig må vi ikke glemme en krise som rammer hele vår jord på lang sikt. Årets TV-aksjon 18. oktober er til inntekt for Regnskogfondet. Deres arbeid er viktig for verdens klima, det biologiske mangfoldet og for menneskene som avhenger av regnskogen for å leve.

Vi må ta oss råd og tid til å hjelpe flyktninger – og til å støtte helhjertet opp om TV-aksjonen.

Flyktningsituasjonen har vist hvordan frivillighet og hjertevarme nærmet over natta har bidratt i en akutt situasjon. TV-aksjonen har appellert til frivillighet fra den startet i 1974. I Oppland mobiliserer TV-aksjonen om lag 3.000 frivillige i forberedelser og gjennomføring. TV-aksjonen er også mange barn og unges første møte med frivilligheten og har derfor effekt større enn resultatet av den årlige pengeinnsamlingen. TV-aksjonen formidler kunnskap og holdninger som vi kan ta med oss i vår egen samfunnsutvikling.

I år skal aksjonen bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.

Husk å ta vel imot bøssebærerne på søndag 18. oktober!

 

Reklamer

Reklamer