Forfatterarkiv: fylkesmannenoppland

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.

Allemannsrett = allemannsvett?

Regjeringen nylig fram en handlingsplan for friluftsliv, der de også varsler endringer i friluftslova. Aktsom ferdsel skal fortsatt være det bærende prinsippet i utøvelsen av friluftsliv. Summen av aktsom ferdsel kan likevel skape utfordringer. F.eks. ser vi at for stor … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva innebærer flere eldre for kommunene?

Antallet eldre i Norge øker kraftig. I dag er 12 prosent av innbyggerne i Norge over 70 år. I 2060 vil 20 prosent være det. Det utfordrer velferdsstaten og omsorgstjenestene og betyr at kommunene må finne nye måter å jobbe … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Når barn misbruker barn

For noen år siden besøkte fylkeslegen et fengsel i England der det kun var seksualforbrytere. Mange av de innsatte sonet for overgrep mot barn og unge. Alle var – som forventet – voksne menn. Men bildet er mer nyansert. I … Les videre

Publisert i Uncategorized | 2 kommentarer

Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Etter at Bente Ohnstad skrev et debattinnlegg i GD 4.11.2017 om meldinger til barnevernet, har det vært flere innlegg om temaet. Fylkesmannen har behov for å nyansere debatten. Barn avhengig av hjelp fra det offentlige Barneverntjenesten er gitt et særlig … Les videre

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Villreingnål nå igjen?

For flere hundre år siden satt selværenes tipp, tipp-….tippoldeforeldre og venta på reinen ved de 43 reinsgravene framover fra Spranget i Rondane. For 25 år siden var «Sprangjegere» fortsatt et begrep i Sel. Det var de jegerne som dro inn … Les videre

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Hvert barn er en mulighet!

Når barn i krig og konflikt ikke får skolegang er det ikke bare deres egen fremtid som står på spill, men også landets fremtid! Kan du tenke deg hvordan ditt liv hadde vært uten skolegang? I Syria er 7000 skoler … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vi tar vår felles sikkerhet på alvor

Vi er omgitt av kriser på alle kanter. Gjennom media blir vi minnet om alt som kan gå galt. Vi må ta innover oss at vi i Oppland også kan bli utsatt for uforutsette hendelser og større katastrofer. Er vi … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar