Forfatterarkiv: fylkesmannenoppland

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.

Ferdselsreguleringer og villreinhensyn på Dovrefjell

Forslag om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt er på høring. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble vernet i 2002, men foreslås utvidet gjennom vern av skytefeltet. Dette innebærer en fornyelse av verneforskriften for hele nasjonalparken, inkludert justeringer i dagens ferdselsreguleringer. Det er forskjeller … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

En helsetjeneste som lytter

Å lytte til pasienten er et ansvar ikke bare for helsepersonell, men for alle aktører i helsetjenesten. Folkehelseinstituttet har lagt fram en undersøkelse av befolkningens erfaringer med helsetjenesten i 11 land. Norske deltakere i undersøkelsen rapporterte om dårligere erfaringer med … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ett Innland – én fylkesmann

Felles fylkesmann for Hedmark og Oppland blir en realitet fra 1. januar 2019. I det ligger det noen utfordringer, men først og fremst noen unike muligheter. Organisasjonsendringer og endringsarbeid er krevende. Det vet alle som har forsøkt det. Krevende vil … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva vil vi med Innlandet?

Av fylkesmann Sigurd Tremoen Opplendinger og hedmarkinger må komme seg over på samme banehalvdel og spille offensivt mot samme mål. Det vil gjøre vinnersjansene langt større.  Det nærmer seg innspurten på flere store, offentlige reformer. Regionreformen er en av dem. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva hvis?

Hva hvis Oppland blir rammet av krig eller en ødeleggende naturkatastrofe? Vannforsyningen blir ødelagt, strømmen er borte, sykehusene satt ut av drift og vi blir avhengige av hjelp fra bistandsorganisasjoner som Røde Kors. Dette er i dag situasjonen for millioner … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Førerkort og helse i høy alder

Endring i helsetilstand kan føre til at eldre personer mister retten til å ha førerkort. Det er en stor oppgave å skape et samfunn hvor alle kan delta, også uten bil. Dette er et tema som vi blir minnet om … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Medisinske feil: åpenhet gir tillit

God kommunikasjon med pasienten etter uønskede hendelser i helsetjenesten er viktig. Det finnes både lovverk og veiledere for å sikre denne kommunikasjonen. I innlegget ”En prosedyre for beklagelse” (GD 27. juli, OA 2. august) tar Pasient- og brukerombudet opp temaet: … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar